Tài khoản

user_avatar
Lê Kim Phượng   

Tham gia từ tháng 03/2019 .

05/2019

Cho mình hỏi mua về cắm sạc liền hay sử dung cho hết bin rồi mới sạc vậy