Tài khoản

user_avatar
Mẹ Bin   

Mang thai 28 tuần.

05/2019

Cho mình hỏi, tả quần vs tả dán khác nhau ntn? Vì mình chuẩn bị sinh nên chưa có kinh nghiệm về việc này