Tài khoản

user_avatar
Nguyễn Thanh   

Tham gia từ tháng 01/2018 .

02/2019

Có bạn nào dùng rồi cho mình phản hồi đi ạ .Mình làm việc trực tiếp ngoài nắng ko bit loại này dùng có dc ko