Tài khoản

Con mình mới 5thág.nhưng mình đặt hàng rồi nên cho ăn luôn. Con cầm chưa chắc.bị rơi suốt.nhưng mình giú nên con ăn đk hết. Trộm vía con ăn có vẻ thích và hứng thú.