Tài khoản

user_avatar
09/2019

Đã đặt 3 hộp.
Sản phẩm uống rất ngon dạng thạch có vị nên k tanh như sp collagen khác. Kích thích mình ăn..Thật tuyệt vời. Đã được sửa