Tài khoản

Da mình là da dầu, dùng bị sần và lên mụn liti đầu trắng, nghỉ dùng 2 ngày thì da bình thường lại.