Tài khoản

Đã mua hàng nhiều lần ở bibabo và lần nào cũng thấy hài lòng. Địu dùng rất ok, mình đã cho con ngồi lên thử, rất vừa vặn, thoải mái.