Tài khoản

Đã nhận được máy, bbb đóng gói cẩn thận, chưa sử dụng nhưng đã chạy thử máy thấy máy chạy êm, cầm lại rất nhẹ, nhỏ gọn, rất tiện, sẽ ủng hộ tiếp tục ủng hộ bbb dài dài

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Hoài Thu bạn nhé!