Tài khoản

Đã uống được mấy hôm nhưng chưa thấy hiệu quả, mong hết liệu trình sữa sẽ về nhiều hơn ạ.