Tài khoản

user_avatar
Thủy trúc   

Mang thai 27 tuần.

11/2019

Đai này có giúp giảm sốc cho thai khi mẹ di chuyển xe may hay đi bộ ko ạ