Tài khoản

user_avatar
05/2019

Dầu này matxa ngày mấy lần. Và khi mở nắp hạn dùng bao lâu ạ. Có bôi lên mặt bé 2 tháng tuổi đc k ạ