Tài khoản

user_avatar
09/2019

Dầu này sử dụng trong bao lâu sau khi mở chai, và khi bé bao nhiêu tháng thì mình k sử dụng nữa ạ