Tài khoản

user_avatar
Tường Linh   

Con 6 tháng.

11/2020

Để Chế độ hâm sữa, đèn báo 40° r nhưng nhiều lúc mở ra sữa vẫn còn lạnh, k được ấm là s ạ