Tài khoản

Dha hơi tanh nhưng bé nhà mình rất thích, bé mình rất lười ăn nên sd thử lysine xem sao. Mới dùng nên chưa biết kq thế nào. Bibabo giao hàg nhanh. Rất hài lòng