Tài khoản

Đóng gói chắc chắn. Hàng đep y hình
Tẩyda chết dùng rất thích . Dùng xong vẫn mịn k bị khô da.
Địu và siro hạ sốt chưa dùng.
Có thể tv cho e cách sd siro hạ sốt k ạ. 097xxxx296

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Bùi thu Hà bạn nhé!