Tài khoản

Đóng gói đẹp, giao hàng nhanh, địu rất chắc chắn và gọn nhẹ. Khong đau , màu sắc cũng đẹp mình rất hai lòng. Cam on Bibabo