Tài khoản

Đóng gói hàng vẫn luôn là số 1.chỉ là m chưa biết sd nhiều cho lắm, tìm cách bật mở nhiệt kế mà kb chỗ nào.hdsd toàn tiếng anh nên k hiểu.mong bbb tư vấn dùm ạ