Tài khoản

Đóng hàng cẩn thận, ship nhanh, đang sử dụng được 4 ngày chưa thấy hiệu quả lắm