Tài khoản

Dùng cực phê, lần đầu ra cặn đen nhiều kinh khủng, sau 3 lần dùng. 3 ngày liên tiếp giờ tuần dùng 2 lần mà gần như hết cặn đen rồi, súc miệng xong catm giác sạch cực . Dùng gần hết rồi, hết lại mua :))