Tài khoản

E đã ma khóa học này đăng nhập đc rồi nung dau một thời gian e vào lại thì lại bị xóa hết thông tin xóa cả khóa học. Đăng nhập lại tài khoản thi3ko còn khóa học, đăng nhập khóa học thì như này ?là sao ạ