Tài khoản

E đã nhận đc hàng rồi. Nhưng khi e sử dụng chế độ hâm nước pha sữa ở chế độ 45độ mà sao nước ngụi quá pha sữa ko đạt
Với lại cho e hỏi thêm sữa đã pha rồi để vào máy hâm là để được bao lâu ạ
Nước đổ vào máy mỗi lần sử dụng xong phải đổ bỏ phải ko ạ