Tài khoản

E đã nhận được hàng. Bao nhanh và bao test. Lần đầu tiên e mua hàng mà giao nhanh đến vậy. Thích lắm. Sẽ ủng hộ bebibo dài dài

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Mẹ Moon bạn nhé!