Tài khoản

user_avatar
Rose Rose   

Con 2 tháng.

04/2020

E it sua. Mà con quấy quá nên k vắt sữa thuong xuyên nên bay gio sua ra rat it. . 1 lần vắt 2 bên cộng lai chỉ duoc 20-30 ml . dùng san pham này duoc k vậy ạ