Tài khoản

user_avatar
Mẹ Su   

Con 3 tháng.

11/2019

E sinh mổ dc 2 tháng và 1 tháng rưỡi nay sữa e rất ít .. Lợi sữa mộc tiên này có thật sự hiệu quả nếu dùng lợi sữa này mình cần pai kết hợp thêm gì

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Mẹ Su bạn nhé!