Tài khoản

Giao hàng nhanh, bọc kĩ nhưng khi mở lọ thuốc lại có vấn đề về nắp, mở rất khó, t phải dùng dao mới cậy ra được.

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho huế mai bạn nhé!