Tài khoản

Giao hàng nhanh, gói hàng chắc chắn, chăm sóc khách hàng tốt, mình đang bầu tháng thứ 8 và đây là hộp thứ 2 mình uống, sản phẩm tốt chính hãng, sẽ tiếp tục uống trong thời cho con bú. Mình hay bị táo nhưng uống tảo được thời gian thấy đỡ hẳn, có vẻ da đẹp hơn lần bầu trước. Rất tin vào sản phẩm