Tài khoản

user_avatar
08/2019

Giao hàng nhanh,đóng gói cẩn thận nhưng chưa sử dụng .
Nhưng tại sao máy chưa sạc mà vẫn bật lên được , và trong hộp có mỗi dây sạc thì sạc làm sao.cần được tư vấn