Tài khoản

Gói hàng rất cẩn thận. shop giao hàng nhanh. chưa dùng nên chưa biết chất lượng ntn.