Tài khoản

Hộp đựng tai nghe bị bóc sẵn. Băng dính bị cắt 2 đầu. Còn rắc cắm vào đt. Đt mjk k nhận. K nghe nhạc đc.
H mua củ rắc ở ngoài k bjk có bán k nữa