Tài khoản

Kem k trị được bất kì mụn gì cả, 300 mấy mà mua về hủ tí tẹo. Mà hiệu quả cũng đỡ đằng này không hiêuh quả mà còn nổi thêm mụn, mìh bầu bì không nói thêm cho ai bao giờ, sản phẩm giá mua thì cao mà k hiệu quả thì ai mà k tức

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Ngọc Ánh bạn nhé!