Tài khoản

user_avatar
Trang Nguyễn   

Tham gia từ tháng 08/2018 .

08/2019

Kẽm giạng dọt khi mở nắp dùng xong phải cho vào tủ lạnh ạ