Tài khoản

user_avatar
Minhphuong DT   

Mang thai 31 tuần.

05/2019

Loại thấm sữa này có giặt sạch được để dữ dụng lần 2 hk shop? Hay chỉ sử dụng đc 1 lần ạ