Tài khoản

user_avatar
tuyen pham   

Tham gia từ tháng 05/2018 .

09/2019

Lúc đầu mua về định hâm nóng sữa mình vắt ra cho bé bú, nhưng nay sữa mình chỉ đủ bé bú thôi, nên mình muốn chia sẻ lại cho mẹ nào cần. Máy mình chỉ sử dụng 4-5 lần thôi, mẹ nào quan tâm liên hệ 094xxxx9 442