Tài khoản

M đăng kí mua địu- đã thanh toán bằng thẻ visa, và thanh toán thành công. Sau khi thanh toán xong, thẻ đã trừ tiền, nhưng chưa thấy đơn hàng trên hệ thống bibabo. Vui lòng xem giúp m vs nhé