Tài khoản

user_avatar
05/2019

Màu đỏ đô đẹp. Khung ngồi trông chắc chắn. Đường may cẩn thận. Có ngăn đựng đồ vặt: bình sữa, khăn sữa,.. tiện lợi. Đây là một số hình ảnh để các mẹ tham khảo thêm. Bé mình mới ra tháng nên chưa cần dùng đến nhiều nên mình chỉ đánh giá vậy thôi.