Tài khoản

Mình cho bé bú bình. Mình vắt sữa ra ít không đủ bé bú. Mình vắt sữa như vậy thì dùng sản phẩm này sữa có về đủ vắt không.?

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho Candy Hậu Nguyễn bạn nhé!