Tài khoản

Mình chưa hiểu lắm ở chỗ 1 năm 2 liệu trình mỗi liệu trình 2 tháng là s