Tài khoản

Mình đã dùng và rất hiệu quả. Lúc mình bầu mình bôi mỗi bụng k bôi đùi. Bụng m to lắm, mà bụng k bị rạn. Còn đùi k bôi thì bị rạn. Sản phẩm rất tốt các mom ak