Tài khoản

Mình đã mua khóa học giáo dục sớm này. Nhưng k hiểu sao tự nhiên bị mất. Bibabo có thể check giúp mình đc k?
Sđt: 091xxxx288