Tài khoản

user_avatar
03/2019

Mình đang sử dụng máy này để hâm sữa & tiệt trùng, bbb cho mình hỏi mình muốn giữ ấm sữa thì dùng chức năng nào và tgian giữ ấm đc là bao lâu sau khi hâm ạ?