Tài khoản

Mình dùng được 4 hôm k bớt mụn mà ngược lại còn mọc nhiều mụn hơn. Mụn li ti nổi 2 bê má và trán rất nhiều