Tài khoản

user_avatar
06/2019

Mình dùng máy được 3 tháng rồi thấy máy này dùng rất tốt, có nhiều chế độ tùy mình chỉnh.
Máy kêu êm, hút được nhiều sữa. 5 sao cho rozabi