Tài khoản

Mình dùng máy thấy hơi ồn 1 tí, không biết là máy nào cũng như vậy hay chỉ máy mình. Máy hút tốt, dùng rất thích, màu sắc dễ thương. Shop quên cộng điểm bi cho mình rồi. Shop kiểm tra lại nhé.

Bấm "Thích" để mang đến một ngày vui vẻ cho phan dung bạn nhé!