Tài khoản

Mình mới nhận dc, đóng gói đẹp, vải và màu đẹp.
Con đang trong tháng chưa sử dụng đến nhưng mình thử cài đeo thử thì vẫn đang rối rắm cài đai chưa đúng. Xem tờ hướng dẫn chưa dc chi tiết lắm.