Tài khoản

Mình mua lần 2. Tv là gần sanh rồi mình không bị chuột rút hay đau lưng gì cả. Thuốc rất tốt, mình rất tin tưởng bibabo.