Tài khoản

Mình nên để âm lượng bao nhiêu là tốt cho bé. M dùng điện thoại iphone để mở. Nhưng nó chỉ có tăng hoặc giảm chứ k biét đó là tần số bnhiu để điều chỉnh. Cám ơn b