Tài khoản

Mình nghĩ là các mom nên mua bộ combo này về dùng, hiệu quả lắm luôn. Mình dùng chưa đc 1 tuần, 1 lần dùng ngủ quên để đai hơn 1 tiếng, cứ sợ k biết có sao k nhưng mà bất ngờ bụng nhỏ lại lắm luôn. Nay bụng sắp phẳng mặc dù mới sd. Vui hết nấc. Bầu bì sinh nở stress cực nhưng hễ cứ nghĩ đến cái bụng sắp đc phẳng lì là chấp hết bao muộn phiền. Hihi