Tài khoản

Mình nhận hàng hồi chiều . Hàng đẹp chát bé ngói thích lấm mà mình chưa chụp ảnh cho shop xem được .mà hàng giao rất là lẽ mới đạt hàng hồi tối thì chiều may có liền mình thích lấm