Tài khoản

Mình rất hài lòng về sản phẩm, từ khi sử dụng mình thấy đỡ nhức mỏi lưng hẳn, trộm vía siêu âm bé cũng thấy xương đùi phát triển tốt.Lần sau sẽ còn ủng hộ bibabo lâu dài