Tài khoản

Mình sinh xong rồi và muốn trị rạn sp co giúp làm mờ vết rạn kg a